Personel Marketing / O NAS

Aktualności

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój firm rodzinnych

Trwa ewaluacja projektu "Rozwój firm rodzinnych". Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych w których pracuje minimum drugie pokolenie.W chwili obecnej prowadzone są analizy skuteczności i efektywności projektu.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój osobisty i zawodowy

Trwa nabór do III Edycji Projektu "Rozwój osobisty podstawą rozwoju zawodowego". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Koordynator merytoryczny: Krzysztof Paliwoda tel. 601 437 730, mail:kp@pm.net.pl  . Rekrutacja kończy się 31 października 2014 r.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji

Trwa nabór do II Edycji Projektu - Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji - szczegółowe informacje tel. 601 437730

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się - czy wiesz dokąd zmierzasz?

11-13 października 2014r odbędzie się trening pokazowy dla osób, które chcą świadomie dokonywać zmian w życiu, określać cele, by wykorzystać posiadane kompetencje i umiejętności dla poprawy jakości swojego życia i uzyskania satysfakcji. Uczestnicy pokrywają tylko koszty pobytu i wyżywienia.Trening jest formą rekrutacji do projektu " Porozmawiaj ze sobą", który rozpoczyna się 01 grudnia 2014 r,

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się i porozmawiaj ze sobą

Trwa rekrutacja do Projektu z  zakresu zwiększania świadomości siebie i swoich zachowań dla podnoszenia efektywności własnego działania w sferze osobistej i zawodowej. Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY  załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail:  kp@pm.net.pl 

read more »

more information »

Kontakt

mapka

zobacz więcej »

O nas

"Każdy człowiek, podobnie jak każda organizacja, posiada ukryty potencjał,
który można pomóc odkryć i rozwinąć"

Szanowni Państwo!

Każde przedsiębiorstwo to potencjał: wykorzystywany oraz ten ukryty, trudno dostrzegalny i bardzo często niewykorzystany. W obecnych czasach sztuką i drogą osiągania sukcesu jest umiejętność analizy posiadanych zasobów oraz możliwości ich pomnażania. My jesteśmy po to, aby wspierać organizacje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego na bazie analizy i oceny potrzeb organizacji oraz potrzeb otoczenia.

Organizacja rozwija się w takim tempie jak ludzie, którzy ją tworzą. Warunkiem rozwoju zawodowego człowieka jest jego rozwój osobisty.  

Obszar naszych działań koncentruje się na dwóch poziomach:

 1. Jednostkowym - badanie i rozwój indywidualnych predyspozycji, zdolności, umiejętności i kompetencji wpływających na efektywność osobistą i skuteczność działania na rzecz organizacji.
 2. Organizacyjnym - badanie i rozwój sfery zarządzania zasobami ludzkimi, obowiązujących procedur w odniesieniu do realizowanej strategii, kultury organizacji oraz klimatu współpracy od strony społecznej i zadaniowej.

Oferowane wsparcie dla organizacji opieramy na autorskich metodach wypracowanych na bazie wieloletniego doświadczenia we współpracy z przedsiębiorstwami reprezentującymi różne segmenty rynku. Każdą organizację traktujemy w sposób indywidualny, wspólnie wypracowując kierunki działań w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą metod i narzędzi.

1. Diagnoza indywidualna pracowników:

 • Badania personalne
 • Wywiad indywidualny
 • Badanie kompetencji menadżerskich

2.Diagnoza problemów i potrzeb organizacji od strony personalnej - analizy obszaru personalnego:

 • Analiza potrzeb personalnych organizacji
 • Identyfikacja problemów
 • Kultura organizacyjna
 • Style zarządzania

3. Analiza systemów strategii personalnej
 4.Rozwój kapitału ludzkiego

 • Bilans kompetencji pracowniczych.
 • Model kompetencji przedsiębiorstwa
 • System ocen i motywacji pracowniczych
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Metodyka budowania planu szkoleń
 • System kadry rezerwowej
 • Konsulting w ZZL

5.Szkolenia-treningi metodyczne:

 • Podstawy metodologii zarządzania
 • Metodologia I metodyka budowy projektu
 • Metodologia i metodyka pisania projektu
 • Metodyka wdrażania projektu
 • Wizualna prezentacja projektu
 • Metodologia i metodyka budowania procedur zarządczych
 • Strategia zarządzania celem
 • Ważona analiza SWOT w obszarach przedsiębiorstwa
 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 • Budowanie strategii personalnej przedsiębiorstwa
 • Stosowanie narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi
 • Metody skutecznej oceny podwładnych
 • Metodyka analizy i rozwiązywania problemów.
 • Stosowanie Analizy Transakcyjnej w zarządzaniu
 • Metody pracy trenera-konsultanta

6.Warsztaty rozwoju psychospołecznego:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Negocjacje - dochodząc do TAK
 • Autoprezentacja, budowanie poczucia własnej wartości
 • Asertywność - budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich
 • Zarządzanie emocjami
 • Zarządzanie czasem - podnoszenie wydajności pracy.
 • Myślenie twórcze
 • Kreowanie zmian - elastyczność w działaniu.
 • Budowanie motywacji własnej i zespołu
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Nauka optymizmu
 • Budowanie bliskości nietoksycznej
 • Świat kobiet, świat mężczyzn
 • Integracja grupy - budowanie zespołu
 • Budowanie efektywnego zespołu zadaniowego, rola lidera
 • Równoważenie życia zawodowego i prywatnego
 • Rozwój zawodowy, samoocena własnej pracy
 • Rozwój osobisty - zarządzanie sobą
 • Rozwój osobisty w roli trenera-konsultanta
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

7.Outsourcing usług HR

Zapraszam Państwa do współpracy
 Prezes Zarządu
 Krzysztof Paliwoda

Wszelkie prawa zastrzeżone © Personel Marketing I Sp. z o.o.