Personel Marketing / O NAS

Wyszukiwarka:

Aktualności

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój firm rodzinnych

Trwa ewaluacja projektu "Rozwój firm rodzinnych". Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych w których pracuje minimum drugie pokolenie.W chwili obecnej prowadzone są analizy skuteczności i efektywności projektu.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój osobisty i zawodowy

Trwa nabór do III Edycji Projektu "Rozwój osobisty podstawą rozwoju zawodowego". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Koordynator merytoryczny: Krzysztof Paliwoda tel. 601 437 730, mail:kp@pm.net.pl  . Rekrutacja kończy się 31 października 2014 r.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji

Trwa nabór do II Edycji Projektu - Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji - szczegółowe informacje tel. 601 437730

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się - czy wiesz dokąd zmierzasz?

11-13 października 2014r odbędzie się trening pokazowy dla osób, które chcą świadomie dokonywać zmian w życiu, określać cele, by wykorzystać posiadane kompetencje i umiejętności dla poprawy jakości swojego życia i uzyskania satysfakcji. Uczestnicy pokrywają tylko koszty pobytu i wyżywienia.Trening jest formą rekrutacji do projektu " Porozmawiaj ze sobą", który rozpoczyna się 01 grudnia 2014 r,

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się i porozmawiaj ze sobą

Trwa rekrutacja do Projektu z  zakresu zwiększania świadomości siebie i swoich zachowań dla podnoszenia efektywności własnego działania w sferze osobistej i zawodowej. Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY  załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail:  kp@pm.net.pl 

read more »

more information »

Kontakt

mapka

zobacz więcej »

Rozwój osobisty i zawodowy

Trwa nabór do III Edycji Projektu "Rozwój osobisty podstawą rozwoju zawodowego". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Koordynator merytoryczny: Krzysztof Paliwoda tel. 601 437 730, mail: kp@pm.net.pl . Rekrutacja kończy się 31 października 2013r.

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu

„WARSZTATÓW ROZWOJU OSOBISTEGO 

I ZAWODOWEGO”,

 przeznaczonego dla osób dorosłych

Warsztaty  obejmują  zagadnienia  ważne dla dobrego funkcjonowania człowieka nie tylko w pracy, ale też w życiu osobistym: wytyczanie własnych celów i priorytetów, podejmowanie decyzji,  organizacja czasu, motywowanie siebie, radzenie sobie ze stresem i w sytuacjach trudnych oraz budowanie pozytywnych relacji.

Warto wiedzieć o sobie więcej, by trafniej decydować jak żyć.

„Dlaczego tak niewiele wiemy o sercach i umysłach ludzi, którymi kiedyś będziemy.”  Daniel Gilberd

Poszerzanie świadomości siebie umożliwia rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron i dokonywanie adekwatnej samooceny. Dzięki temu budujemy poczucie naszej wartości na bazie osobistego potencjału a nie szukamy  dowartościowania  poza sobą. Psychika wzmocniona świadomością własnych możliwości  i barier, wyposaża nas w narzędzia radzenia sobie w każdych okolicznościach.

„Gigantyczne katastrofy, które nam zagrażają, to nie są klęski żywiołowe o charakterze fizycznym czy biologicznym, lecz wydarzenia psychiczne.”  C.G. Jung

Przedstawiony cykl warsztatów skupia się na elementach kształtujących  zachowanie ludzi, ich styl działania, poczucie sensu życia i osobistego  spełnienia.  Jest drogą do efektywnego działania,  wyznaczania i osiągania realnych celów i skutecznego współdziałania z ludźmi.

Główne cele warsztatów:

  1. Analiza celowości własnych działań: „Nie chodzi o to, co się robi, lecz po co się to robi.”
  2. Poszerzanie świadomości indywidualnego wpływu na kształtowanie efektów działania.   Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem.”
  3. Uruchomienie aktywności w kierunku zachowywania równowagi między życiem osobistym i zawodowym. „Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja.”

 

  1. Wypracowanie umiejętności dokonywania adekwatnej oceny stanu własnej psychiki.  „Co sprawiło, że jestem tym, kim jestem?”

Naszą propozycję kierujemy do:

-     osób indywidualnych, dążących do rozwoju własnego potencjału;

-     pracodawców, którzy mają świadomość konieczności rozwoju kapitału ludzkiego organizacji. Organizacja rozwija się w takim tempie jak pracownicy, którzy ją tworzą.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją warsztatów oraz do udziału w nich dla wzbogacenia własnego życia tak osobistego jak i zawodowego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Personel Marketing I Sp. z o.o.