Aktualności

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój firm rodzinnych

Trwa ewaluacja projektu "Rozwój firm rodzinnych". Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych w których pracuje minimum drugie pokolenie.W chwili obecnej prowadzone są analizy skuteczności i efektywności projektu.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój osobisty i zawodowy

Trwa nabór do III Edycji Projektu "Rozwój osobisty podstawą rozwoju zawodowego". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Koordynator merytoryczny: Krzysztof Paliwoda tel. 601 437 730, mail:kp@pm.net.pl  . Rekrutacja kończy się 31 października 2014 r.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji

Trwa nabór do II Edycji Projektu - Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji - szczegółowe informacje tel. 601 437730

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się - czy wiesz dokąd zmierzasz?

11-13 października 2014r odbędzie się trening pokazowy dla osób, które chcą świadomie dokonywać zmian w życiu, określać cele, by wykorzystać posiadane kompetencje i umiejętności dla poprawy jakości swojego życia i uzyskania satysfakcji. Uczestnicy pokrywają tylko koszty pobytu i wyżywienia.Trening jest formą rekrutacji do projektu " Porozmawiaj ze sobą", który rozpoczyna się 01 grudnia 2014 r,

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się i porozmawiaj ze sobą

Trwa rekrutacja do Projektu z  zakresu zwiększania świadomości siebie i swoich zachowań dla podnoszenia efektywności własnego działania w sferze osobistej i zawodowej. Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY  załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail:  kp@pm.net.pl 

read more »

more information »

Kontakt

mapka

zobacz więcej »

Analiza procesów zarządzania

PROCEDURY ZARZĄDCZE

W działalności podmiotów gospodarczych, mało uwagi poświęca się procesowi formalizowania funkcjonowania wszelkiego rodzaju instytucji. Szczególnie dotyczy to nowo tworzonych, restrukturyzowanych i szybko rozwijających się firm. Właściciele tych firm lub zarządzający nimi poszukują na rynku wydawniczym lub wśród kolegów gotowych rozwiązań organizacyjnych, co jest nieracjonalnym działaniem organizacyjnym.

Gospodarka rynkowa stawia jednak inne wymagania. Ryzyko jest wkalkulowane w sukces. Organizacja formalna nie może być budowana tak, aby sprowadzić ryzyko do poziomu zerowego. Musi ona zapewnić niezbędny poziom porządku, nie może jednak tłumić inicjatyw najbardziej twórczych jej uczestników. Wymaga stworzenia i wdrożenia procedur zarządczych indywidualnie dostosowanych do warunków, potrzeb i celów danej firmy.

CELE PROCEDUR ZARZĄDCZYCH:

  1.  Odpowiadają na pytanie: "Czy firma się zmienia i w jakim kierunku?".
  2.  Przypisują odpowiedzialność do komórek i poszczególnych stanowisk organizacyjnych.
  3.  Odpowiadają na pytanie: "Jakie jest miejsce komórki organizacyjnej w funkcjonowaniu firmy, traktując komórkę organizacyjną jako jeden z elementów całej organizacji ?"
  4.  Porządkują część formalno - prawną firmy i w ten sposób określają odpowiedzialność władz Spółki.
  5.  Dają możliwość kierowania Spółką.
  6.  Tworzą z firmy instytucję.
  7.  Pozwalają w sposób elastyczny i  w dobrowolnym czasie zmienić funkcjonowanie firmy:

−  ułatwiają rekrutację, 

−  są podstawą dobrego przepływu informacji,

−  przez analizy wyłapują patologie (rozpiętości kierowania, obciążenia itp.),

−  łączą wszystkie elementy zarządczo - organizacyjne.

 

CEL ANALIZY PROCEDUR ZARZĄDCZYCH:

Rekomendacja dla zarządu firmy działań (sformułowanych na podstawie ustaleń diagnostycznych), w rezultacie których firma może dokonać zmian strukturalnych i organizacyjnych skutkujących prawidłową organizacją pracy, poprawnym przepływem informacji, rozwojem i poprawą skuteczności zarządzania firmą oraz polepszeniem wyników ekonomicznych prowadzonej działalności.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Personel Marketing I Sp. z o.o.