Aktualności

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój firm rodzinnych

Trwa ewaluacja projektu "Rozwój firm rodzinnych". Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych w których pracuje minimum drugie pokolenie.W chwili obecnej prowadzone są analizy skuteczności i efektywności projektu.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój osobisty i zawodowy

Trwa nabór do III Edycji Projektu "Rozwój osobisty podstawą rozwoju zawodowego". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Koordynator merytoryczny: Krzysztof Paliwoda tel. 601 437 730, mail:kp@pm.net.pl  . Rekrutacja kończy się 31 października 2014 r.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji

Trwa nabór do II Edycji Projektu - Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji - szczegółowe informacje tel. 601 437730

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się - czy wiesz dokąd zmierzasz?

11-13 października 2014r odbędzie się trening pokazowy dla osób, które chcą świadomie dokonywać zmian w życiu, określać cele, by wykorzystać posiadane kompetencje i umiejętności dla poprawy jakości swojego życia i uzyskania satysfakcji. Uczestnicy pokrywają tylko koszty pobytu i wyżywienia.Trening jest formą rekrutacji do projektu " Porozmawiaj ze sobą", który rozpoczyna się 01 grudnia 2014 r,

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się i porozmawiaj ze sobą

Trwa rekrutacja do Projektu z  zakresu zwiększania świadomości siebie i swoich zachowań dla podnoszenia efektywności własnego działania w sferze osobistej i zawodowej. Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY  załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail:  kp@pm.net.pl 

read more »

more information »

Kontakt

mapka

zobacz więcej »

Analiza przepływu informacji

PRZEPŁYW  INFORMACJI  ZARZĄDCZEJ

Przepływ informacji zarządczej w przedsiębiorstwie jest głównym procesem organizacyjnym polegającym na wymianie informacji między różnymi uczestnikami realizującymi funkcje i zadania działalności przedsiębiorstwa.

Prawidłowo skonstruowany i dobrze funkcjonujący system informacyjno - decyzyjny zarządzania powinien opierać się na następujących zasadach:

  1.  Informacje muszą być dostosowane treścią i zakresem do potrzeb poszczególnych szczebli zarządzania, a zapotrzebowanie na informację powinno wynikać z zadań i funkcji odbiorcy;
  2.  Szybkość i częstotliwość informacji powinna zapewnić ich efektywne wykorzystanie w podejmowaniu decyzji;
  3.  Drogi przepływu powinny być dostosowane do struktury organizacyjnej.

Skuteczny system informacyjno - decyzyjny zbiera dane z możliwie najbliższego źródła ich powstawania i natychmiast przekazuje je do ośrodków przetwarzania, gdzie są opracowywane i przechowywane dla potrzeb decydentów. Po przetworzeniu informacje podlegają porównaniu z planami i standardami. Dopiero wyniki takich porównań są wykorzystywane w podejmowaniu decyzji i przekazywaniu instrukcji wykonawczych do pionów operacyjnych.

CEL ANALIZY PRZEPŁYWU INFORMACJI ZARZĄDCZEJ:

Analiza formalnego systemu obiegu informacji wewnętrznej sprawdza dostosowanie tego systemu do  struktury organizacyjnej, uwzględniając hierarchię generowanych, przetwarzanych i przesyłanych informacji. Polega na przeprowadzeniu analizy z wykorzystaniem Karty Obiegu Dokumentacji oraz na jej podstawie:

  1.  Uproszczenie obiegu (zmniejszenie uczestników obiegu oraz liczby operacji);
  2.  Skrócenie czasu obiegu - zarówno czasu obiegu dokumentu (czas załatwiania danej sprawy, czas oczekiwania na załatwienie oraz czas przemieszczenia) jak i organizacji pracy osób uczestniczących w procesie tworzenia i obiegu dokumentów;
  3.  Zmniejszenie liczby emitowanych kopii dokumentów;
  4.  Likwidację dublujących się informacji występujących w różnych dokumentach;
  5.  Usprawnienie systemu sprawozdawczości kadry kierowniczej dla Zarządu, poprzez wdrożenie procedur weryfikacji i filtracji informacji przekazywanej do Zarządu (niwelacja szumów informacyjnych) – właściwa i kompletna informacja we właściwym czasie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Personel Marketing I Sp. z o.o.