Aktualności

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój firm rodzinnych

Trwa ewaluacja projektu "Rozwój firm rodzinnych". Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych w których pracuje minimum drugie pokolenie.W chwili obecnej prowadzone są analizy skuteczności i efektywności projektu.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój osobisty i zawodowy

Trwa nabór do III Edycji Projektu "Rozwój osobisty podstawą rozwoju zawodowego". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Koordynator merytoryczny: Krzysztof Paliwoda tel. 601 437 730, mail:kp@pm.net.pl  . Rekrutacja kończy się 31 października 2014 r.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji

Trwa nabór do II Edycji Projektu - Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji - szczegółowe informacje tel. 601 437730

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się - czy wiesz dokąd zmierzasz?

11-13 października 2014r odbędzie się trening pokazowy dla osób, które chcą świadomie dokonywać zmian w życiu, określać cele, by wykorzystać posiadane kompetencje i umiejętności dla poprawy jakości swojego życia i uzyskania satysfakcji. Uczestnicy pokrywają tylko koszty pobytu i wyżywienia.Trening jest formą rekrutacji do projektu " Porozmawiaj ze sobą", który rozpoczyna się 01 grudnia 2014 r,

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się i porozmawiaj ze sobą

Trwa rekrutacja do Projektu z  zakresu zwiększania świadomości siebie i swoich zachowań dla podnoszenia efektywności własnego działania w sferze osobistej i zawodowej. Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY  załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail:  kp@pm.net.pl 

read more »

more information »

Kontakt

mapka

zobacz więcej »

Analiza zasobów ludzkich

I. Z CZEGO WYNIKA POTRZEBA ZASTOSOWANIA ANALIZY ?

 1. Pracownicy, ich styl myślenia, postawy wobec pracy i przedsiębiorstwa wpływają na cechy kultury organizacyjnej firmy, system organizacji pracy, efektywność organizacji jako całości. Warto poznać opinie pracowników na temat przedsiębiorstwa, ich sposób myślenia, kategorie motywacyjne, potrzeby i bariery. Świadomość opinii i postaw pracowników pozwala zarządzającym firmą prowadzić świadomą politykę personalną.
 2. Informacje o postawach pracowników wobec pracy oraz relacjach nieformalnych, mających odzwierciedlenie w efektywności pracy, zazwyczaj nie docierają na najwyższy szczebel zarządzania. W związku z tym trudno jest zdiagnozować rzeczywiste przyczyny niezadowalających wyników działań oraz wypracować skuteczne narzędzia systemu zarządzania.
 3. Każde przedsiębiorstwo posiada potencjał do rozwiązania wszystkich swoich problemów, kluczowe znaczenie dla skutecznego rozwiązywania problemów ma właściwe diagnozowanie sytuacji firmy w obszarze personalnym. Analiza Zasobów Ludzkich służy diagnozie tego obszaru i jest niezbędna do wyciągnięcia prawidłowych wniosków i sformułowania rekomendacji.

II. CELE ANALIZY

 1. Diagnoza stanu obecnego przedsiębiorstwa w obszarze personalnym.
 2. Analiza i ocena klimatu społecznego organizacji pracy i zarządzania.
 3. Diagnoza co jest mocną, a co słabą stroną przedsiębiorstwa w opinii pracowników i co należałoby wzmocnić bądź usprawnić by firma mogła realizować swoje cele strategiczne.
 4. Wyłonienie wizerunku przedsiębiorstwa na bazie autentycznych, subiektywnych opinii pracowników przedsiębiorstwa na temat stanu obecnego w zakresie: możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa,
 5. efektywności sfery organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 6. potencjału istniejącego oraz wykorzystywanego pracowników przedsiębiorstwa,
 7. różnorodności i natężenia potrzeb w sferze personalnej.

III. CZEGO DOTYCZY ANALIZA ?

 1. Analiza Zasobów Ludzkich to zestaw metod analityczno-diagnostycznych umożliwiających zidentyfikowanie potencjału firmy w zakresie personalnym.
 2. Charakterystyka firmy dokonana na podstawie wyników badania opiera się na bazie bezpośrednich opinii pracowników firmy.
 3. Analiza Zasobów Ludzkich przedsiębiorstwa bada: funkcjonowanie systemów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 4. kulturę zarządzania przedsiębiorstwem,
 5. potrzeby personalne przedsiębiorstwa,
 6. potencjał przedsiębiorstwa w obszarach jego działalności.

IV. JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z ZASTOSOWANIA ANALIZY ?

 1. Analiza Zasobów Ludzkich ukaże obraz obszaru personalnego przedsiębiorstwa od strony organizacji i zarządzania, jak również z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań pracowników.
 2.  Szczegółowe wnioski wynikające z analizy dotyczą przede wszystkim funkcjonowania systemów w obszarze personalnym: dobór, rekrutacja, selekcja pracowników,
 3. system adaptacji pracowników,
 4. ocena pracowników,
 5. system motywacji,
 6. system wynagrodzeń,
 7. rozwój zawodowy, szkolenia, ścieżki kariery,
 8. kultura organizacyjna.
 9. Wnioski i rekomendacje z analizy będą stanowić podstawę do wprowadzenia zmian dla podniesienia efektywności zarządzania przedsiębiorstwem.
 10. Pozwala w sposób metodyczny zbudować założenia do strategii personalnej przedsiębiorstwa.

V. WARUNKI KONIECZNE DO PRZEPROWADZENIA ANALIZY

 1. Uczestnicy: 1 grupa 24 osobowa w tym 12 osób Kadry Zarządzającej, 12 osób podległych pracowników;
 2. Czas trwania badania dla 1 grupy: 5 godzin;
 3. Warunki organizacyjne: sala na min. 24 osoby;
 4. Termin przekazania wyników analiz: do dwóch tygodni od przeprowadzenia badań w przedsiębiorstwie.
 5. Forma prezentacji wyników analiz: Raport z Analizy Zasobów Ludzkich przedsiębiorstwa.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Personel Marketing I Sp. z o.o.