Aktualności

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój firm rodzinnych

Trwa ewaluacja projektu "Rozwój firm rodzinnych". Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych w których pracuje minimum drugie pokolenie.W chwili obecnej prowadzone są analizy skuteczności i efektywności projektu.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój osobisty i zawodowy

Trwa nabór do III Edycji Projektu "Rozwój osobisty podstawą rozwoju zawodowego". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Koordynator merytoryczny: Krzysztof Paliwoda tel. 601 437 730, mail:kp@pm.net.pl  . Rekrutacja kończy się 31 października 2014 r.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji

Trwa nabór do II Edycji Projektu - Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji - szczegółowe informacje tel. 601 437730

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się - czy wiesz dokąd zmierzasz?

11-13 października 2014r odbędzie się trening pokazowy dla osób, które chcą świadomie dokonywać zmian w życiu, określać cele, by wykorzystać posiadane kompetencje i umiejętności dla poprawy jakości swojego życia i uzyskania satysfakcji. Uczestnicy pokrywają tylko koszty pobytu i wyżywienia.Trening jest formą rekrutacji do projektu " Porozmawiaj ze sobą", który rozpoczyna się 01 grudnia 2014 r,

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się i porozmawiaj ze sobą

Trwa rekrutacja do Projektu z  zakresu zwiększania świadomości siebie i swoich zachowań dla podnoszenia efektywności własnego działania w sferze osobistej i zawodowej. Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY  załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail:  kp@pm.net.pl 

read more »

more information »

Kontakt

mapka

zobacz więcej »

Badania personalne

I. Z CZEGO WYNIKA POTRZEBA ZASTOSOWANIA BADAŃ PERSONALNYCH ?

 1. Przełożony nie zawsze jest w stanie dostrzec potencjał pracownika. Planowanie rozwoju pracowników powinno opierać się na ocenie efektów pracy oraz analizie predyspozycji indywidualnych.
 2. Badania Personalne są szczególnie użyteczne w procesie obsadzania stanowisk kierowniczych ponieważ te stanowiska wymagają znacznie szerszych kompetencji. Od menadżerów wymaga się nie tylko osiągania dobrych wyników biznesowych ale również budowania pozytywnych relacji międzyludzkich. Uzasadnia to potrzebę badania predyspozycji menadżerskich, efektywności personalnej, predyspozycji interpersonalnych.
 3. Badania Personalne są pomocne przy prowadzeniu rekrutacji pracowników. Zastosowanie odpowiednich narzędzi rekrutacji i selekcji umożliwia zebranie szerszych informacji o kandydatach. Pozwala to na dokonanie bardziej trafnego wyboru osoby do obejmowanej funkcji.

II. CELE BADAŃ

 1. Określenie cech osobowościowych i menadżerskich, wrodzonych i nabytych u osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.
 2. Określenie profilu zawodowego poszczególnych pracowników, czyli zbadanie, jakie cechy dany pracownik powinien dopracowywać oraz jakich cech mu brakuje, aby być efektywnym na swoim stanowisku pracy.
 3. Określenie zaleceń dla pracowników jak powinni postępować, aby móc dalej się rozwijać.
 4. Zbadanie poziomu ?wypalenia zawodowego? poszczególnych pracowników, czyli określenie na podstawie profilu zdolności intelektualnych, zdolności do uczenia się i komunikacji, czy pracownik chce się dalej uczyć i rozwijać, czy jest już ?zmęczony? pracą.
 5. Opracowanie założeń do planu szkoleń ? treningów badanych pracowników grupowych i indywidualnych konsultacji rozwoju osobistego.

III. CZEGO DOTYCZĄ BADANIA ?

Badania Personalne sprawdzają u Kadry Zarządzającej następujące podobszary:

 1. profile osobowości: zdolności intelektualne,
 2. odporność psychiczną,
 3. zdolności uczenia się i rozwoju osobistego,
 4. dynamikę osobowości,
 5. styl przystosowania.
 6. profile efektywności: efektywność personalna,
 7. predyspozycje interpersonalne,
 8. predyspozycje kierownicze.
 9. orientację osobowości,
 10. preferowany styl pracy,
 11. predyspozycje osobowościowe dotyczące kontaktów międzyludzkich,
 12. predyspozycje osobowościowe dotyczące pracy w zespole pod kierownictwem danej osoby.
 13. poziom stresu i napięcia emocjonalnego,
 14. sposoby rozwiązywania konfliktów,
 15. predyspozycje menadżerskie do wprowadzania zmian,
 16. sposób, w jaki osoba badana chciałaby być zarządzana,
 17. związek emocjonalny pracowników z przedsiębiorstwem.

IV. JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z ZASTOSOWANIA BADAŃ ?

 1. Uzyskanie informacji ? odpowiedzi na pytanie jak można pomóc osobie badanej w rozwoju zdolności interpersonalnych i zawodowych.
 2. Przeprowadzenie badań pozytywnych, które nie mówią, kto jest gorszy, kto jest lepszy, tylko do czego ma największe predyspozycje, a do czego mniejsze.
 3. Opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących potencjału ludzkiego od strony Kadry Zarządzającej.
 4. Wskazanie kierunków rozwoju osobistego i zawodowego, które powinny zostać obrane lub wzmocnione.

V. WARUNKI KONIECZNE DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ PERSONALNYCH

 1. Uczestnicy: 1 grupa 12 osobowa;
 2. Czas trwania badania dla 1 grupy: 5 godzin;
 3. Warunki organizacyjne: sala na min. 12 osób, dwa odrębne pomieszczenia na indywidualne rozmowy w trakcie trwania badania;
 4. Termin przekazania wyników analiz: do dwóch tygodni od przeprowadzenia badań w przedsiębiorstwie.
 5. Forma prezentacji wyników analiz: Arkusz badań personalnych dla każdego przebadanego pracownika.
 6. Zbiorcze zestawienie założeń do planu szkoleń podstawowych dla badanych pracowników.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Personel Marketing I Sp. z o.o.