Aktualności

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój firm rodzinnych

Trwa ewaluacja projektu "Rozwój firm rodzinnych". Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych w których pracuje minimum drugie pokolenie.W chwili obecnej prowadzone są analizy skuteczności i efektywności projektu.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój osobisty i zawodowy

Trwa nabór do III Edycji Projektu "Rozwój osobisty podstawą rozwoju zawodowego". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Koordynator merytoryczny: Krzysztof Paliwoda tel. 601 437 730, mail:kp@pm.net.pl  . Rekrutacja kończy się 31 października 2014 r.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji

Trwa nabór do II Edycji Projektu - Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji - szczegółowe informacje tel. 601 437730

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się - czy wiesz dokąd zmierzasz?

11-13 października 2014r odbędzie się trening pokazowy dla osób, które chcą świadomie dokonywać zmian w życiu, określać cele, by wykorzystać posiadane kompetencje i umiejętności dla poprawy jakości swojego życia i uzyskania satysfakcji. Uczestnicy pokrywają tylko koszty pobytu i wyżywienia.Trening jest formą rekrutacji do projektu " Porozmawiaj ze sobą", który rozpoczyna się 01 grudnia 2014 r,

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się i porozmawiaj ze sobą

Trwa rekrutacja do Projektu z  zakresu zwiększania świadomości siebie i swoich zachowań dla podnoszenia efektywności własnego działania w sferze osobistej i zawodowej. Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY  załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail:  kp@pm.net.pl 

read more »

more information »

Kontakt

mapka

zobacz więcej »

Założenia współpracy

ZAŁOŻENIA WSPÓŁPRACY

Celem współpracy z klientami jest danie przedsiębiorstwu możliwości wykorzystania projektów metodycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Chcąc uzyskać jak najlepsze rezultaty należy przestrzegać podstawowych założeń, będących jednocześnie etapami współpracy:

Etap I:

Konieczne jest wprowadzenie bilansu otwarcia w celu zbadania możliwości osiągnięcia przez klienta wyznaczonych celów przy posiadanych zasobach ludzkich. Do tego celu wykorzystujemy:

  1. Badania osobowościowo - menadżerskieAnalizę zasobów ludzkich
  2. Ważoną analizę słabych i silnych stron przedsiębiorstwa

Etap II:

Etap drugi służy określeniu:

-   Jaka funkcjonuje formalna i nieformalna struktura przedsiębiorstwa?

-   Jak przebiega proces decyzyjny na poszczególnych szczeblach zarządzania? 

Realizacja tego etapu uzależniona jest od decyzji klienta, czy w obszarze organizacyjno zarządczym będzie realizował projekty, czy tylko w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W zależności od poziomu rozwoju kultury organizacji przedsiębiorstwa, stopnia sformalizowania procedur, elastyczności schematu organizacyjnego, hierarchizacji i rozpiętości zarządzania,  konieczne jest sprawdzenie z jakim oporem będą wdrażane opracowane w przyszłości projekty metodyczne. W tym etapie wykorzystujemy następujące analizy:

  1. Analiza przepływu informacji
  2. Analiza organizacyjna
  3. Analiza procedur zarządczych

 

Etap III:  

Wynikiem etapu pierwszego i etapu drugiego są obszary problemowe, na podstawie których formułowane są projekty. W etapie trzecim uczestnicy szkoleń - treningów poznają różne metodyki pisania projektów i wytyczne co do kryteriów i efektywności stosowania poszczególnych metodyk.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Personel Marketing I Sp. z o.o.