Personel Marketing / O NAS

Aktualności

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój firm rodzinnych

Trwa ewaluacja projektu "Rozwój firm rodzinnych". Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych w których pracuje minimum drugie pokolenie.W chwili obecnej prowadzone są analizy skuteczności i efektywności projektu.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój osobisty i zawodowy

Trwa nabór do III Edycji Projektu "Rozwój osobisty podstawą rozwoju zawodowego". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Koordynator merytoryczny: Krzysztof Paliwoda tel. 601 437 730, mail:kp@pm.net.pl  . Rekrutacja kończy się 31 października 2014 r.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji

Trwa nabór do II Edycji Projektu - Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji - szczegółowe informacje tel. 601 437730

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się - czy wiesz dokąd zmierzasz?

11-13 października 2014r odbędzie się trening pokazowy dla osób, które chcą świadomie dokonywać zmian w życiu, określać cele, by wykorzystać posiadane kompetencje i umiejętności dla poprawy jakości swojego życia i uzyskania satysfakcji. Uczestnicy pokrywają tylko koszty pobytu i wyżywienia.Trening jest formą rekrutacji do projektu " Porozmawiaj ze sobą", który rozpoczyna się 01 grudnia 2014 r,

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się i porozmawiaj ze sobą

Trwa rekrutacja do Projektu z  zakresu zwiększania świadomości siebie i swoich zachowań dla podnoszenia efektywności własnego działania w sferze osobistej i zawodowej. Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY  załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail:  kp@pm.net.pl 

read more »

more information »

Kontakt

mapka

zobacz więcej »

HR Outsourcing

1. Cel Działu HR

Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Firmie.

2. Obszary działań HR

Obszar I - Analiza Zasobów Ludzkich.

Obszar II - Rekrutacja.

Obszar III - Opisy stanowisk.

Obszar IV - Rozwój Kadry Menadżerskiej.

Obszar V - Strategia personalna.

Obszar VI - System oceny pracowników.

Obszar VII - Analiza Potrzeb Szkoleniowych.

Obszar VIII - System wynagrodzeń, motywacji finansowej i pozafinansowej.

3. Działania w obszarach

3.1. Obszar I - Analiza Zasobów Ludzkich.

 • Diagnoza stanu obecnego przedsiębiorstwa w obszarze personalnym.
 • Analiza i ocena klimatu społecznego organizacji pracy i zarządzania.
 • Diagnoza co jest mocną, a co słabą stroną przedsiębiorstwa i co należałoby wzmocnić bądź usprawnić by firma mogła realizować swoje cele strategiczne.

3.2. Obszar II - Rekrutacja.

 • Badanie potrzeb kadrowych w odniesieniu do planów strategicznych Firmy.
 • Analiza kandydatów pod kontem kwalifikacji i predyspozycji.
 • Pozyskiwanie pracowników o wymaganych kompetencjach.

3.3. Obszar III - Opisy stanowisk.

 • Opracowanie opisów stanowisk pracy uwzględniających strukturę organizacyjną, zależności służbowe, przepływ informacji w organizacji.
 • Dostosowanie zakresów obowiązków, uprawnień odpowiedzialności i oceny do kompetencji pracowników oraz celów i funkcji stanowiska.

3.4. Obszar IV - Rozwój Kadry Menadżerskiej.

 • Wzmacnianie podstawowych kompetencji kierowniczych.
 • Rozwijanie umiejętności wprowadzania zmian i usprawniania pracy podległych pracowników.
 • Przygotowanie do pełnienia roli coach-a dla podwładnych.

3.5. Obszar V - Strategia personalna.

 • Wyznaczanie celów strategii personalnej w odniesieniu do planów strategicznych Firmy.
 • Określenie metod i narzędzi realizacji polityki personalnej Firmy.

3.6. Obszar VI - System oceny pracowników.

 • Określenie adekwatnych kryteriów oceny dla poszczególnych grup pracowników.
 • Wdrożenie obiektywnego systemu ocen wyników pracy w organizacji.
 • Określenie sposobów wykorzystania wyników oceny.

3.7. Obszar VII - Analiza Potrzeb Szkoleniowych.

 • Zastosowanie różnego rodzaju technik badawczych i sposobów analizy potrzeb.
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych związanych z rozwojem zawodowym pracowników.
 • Określenie zakresu szkoleń - treningów koniecznych dla realizacji strategii Firmy w powiązaniu z celami rozwoju zawodowego pracowników.

3.8. Obszar VIII - System wynagrodzeń, motywacji finansowej i pozafinansowej.

 • Formułowanie wytycznych do weryfikacji systemu wynagrodzeń i motywacji finansowej i pozafinansowej pracowników.
 • Formułowanie kryteriów określających poziom motywacji finansowej.
 • Analiza potrzeb pracowników w obrębie pozafinansowych czynników motywacyjnych.
 • Dobór elementów motywacyjnych w odpowiedzi na potrzeby pracowników i możliwości organizacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Personel Marketing I Sp. z o.o.