Personel Marketing / O NAS

Aktualności

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój firm rodzinnych

Trwa ewaluacja projektu "Rozwój firm rodzinnych". Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych w których pracuje minimum drugie pokolenie.W chwili obecnej prowadzone są analizy skuteczności i efektywności projektu.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój osobisty i zawodowy

Trwa nabór do III Edycji Projektu "Rozwój osobisty podstawą rozwoju zawodowego". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Koordynator merytoryczny: Krzysztof Paliwoda tel. 601 437 730, mail:kp@pm.net.pl  . Rekrutacja kończy się 31 października 2014 r.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji

Trwa nabór do II Edycji Projektu - Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji - szczegółowe informacje tel. 601 437730

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się - czy wiesz dokąd zmierzasz?

11-13 października 2014r odbędzie się trening pokazowy dla osób, które chcą świadomie dokonywać zmian w życiu, określać cele, by wykorzystać posiadane kompetencje i umiejętności dla poprawy jakości swojego życia i uzyskania satysfakcji. Uczestnicy pokrywają tylko koszty pobytu i wyżywienia.Trening jest formą rekrutacji do projektu " Porozmawiaj ze sobą", który rozpoczyna się 01 grudnia 2014 r,

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się i porozmawiaj ze sobą

Trwa rekrutacja do Projektu z  zakresu zwiększania świadomości siebie i swoich zachowań dla podnoszenia efektywności własnego działania w sferze osobistej i zawodowej. Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY  załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail:  kp@pm.net.pl 

read more »

more information »

Kontakt

mapka

zobacz więcej »

Rozwój osobisty

I. CEL

Rozwój umiejętności efektywnego funkcjonowania i jakości życia osób dorosłych.

II. ZAŁOŻENIA

 1. Wyznaczanie celów i kierunków dążenia w sferze życia osobistego i zawodowego.
  Ustalenie celu oznacza spojrzenie w przyszłość oraz ukierunkowanie i koncentrację wysiłków i działań na to, co ma być osiągnięte. Ważne nie jest to, co się robi, lecz po co się to robi. Dlatego podczas każdego działania należy postawić pytanie: "Czy to, co teraz robię przybliża mnie do wyznaczonego celu?"
 2. Autoanaliza dotychczasowych osiągnięć jako punkt wyjścia dla dalszego działania.Podstawą jest nabycie umiejętności dokonywania jak najbardziej obiektywnej samooceny osiągnięć tak osobistych jak i zawodowych.
 3. Człowiek dorosły musi być świadomy konieczności zachowania równowagi między sferą życia osobistego i zawodowego, a tym samym zależnością rozwoju obu tych sfer.
 4. Pełna integracja metod rozwoju osobistego i metod rozwoju zawodowego.Rozwój indywidualny - łączy się z pomaganiem osobom dorosłym w zidentyfikowaniu ich mocnych i słabych stron, rozwijaniu talentów oraz w wykorzystywaniu ich pełnego potencjału dla efektywności pracy zawodowej, nie zaniedbując ich dążenia do realizacji celów osobistych.
 5. Rozwój osobisty w tym rozumieniu ma pomóc ludziom dorosłym w:efektywnym wykonywaniu pracy,
 6. podejmowaniu różnorodnych obowiązków,
 7. wykonywaniu nowych zadań i podejmowaniu nowych wyzwań.
 8. Koncentracja na talentach i preferowanych kompetencjach.
  Rozwój naturalnych predyspozycji do pełnienia określonych funkcji z ukierunkowaniem na kształcenie umiejętności, które następnie będzie można bezpośrednio zastosować w praktyce w sferze zawodowej.

III. ETAPY

ETAP I - Diagnoza indywidualna:

 1. 1.Badania personalne - obszar osobowości i predyspozycji;
 2. 2.Wywiad indywidualny - w zakresie świadomości własnego stylu działania, wykorzystywanego potencjału, motywacji do rozwoju;
 3. 3.Interpretacja wyników badań - omówienie predyspozycji, wskazanie kierunków rozwoju.

ETAP II - Warsztaty rozwoju osobistego:

 1. Rozpoznawanie emocji. Zwiększanie inteligencji emocjonalnej.
 2. Radzenie sobie ze stresem.
 3. Budowanie poczucia własnej wartości.
 4. Sztuka asertywności.
 5. Budowanie pozytywnych relacji.
 6. Budowanie bliskości nietoksycznej.
 7. Nauka optymizmu.
 8. Równoważenie życia zawodowego i prywatnego.

ETAPY III - Warsztaty rozwoju zawodowego:

 1. Skuteczna komunikacja w zespole.
 2. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 3. Rozwijanie kreatywnego myślenia.
 4. Skuteczna autoprezentacja.
 5. Zarządzanie czasem. Podnoszenie wydajności pracy.
 6. Kreowanie zmian - elastyczność w działaniu.
 7. Rozwój zawodowy. Zwiększanie satysfakcji z pracy oraz poprawa efektów.
 8. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

ORGANIZACJA:

 • badania personalne i wywiad - 1 dzień - 5 godzin
 • - 10 zjazdów 2-dniowych (1 dzień warsztatowy - 8 godzin)

Wszelkie prawa zastrzeżone © Personel Marketing I Sp. z o.o.