Aktualności

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój firm rodzinnych

Trwa ewaluacja projektu "Rozwój firm rodzinnych". Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych w których pracuje minimum drugie pokolenie.W chwili obecnej prowadzone są analizy skuteczności i efektywności projektu.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój osobisty i zawodowy

Trwa nabór do III Edycji Projektu "Rozwój osobisty podstawą rozwoju zawodowego". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Koordynator merytoryczny: Krzysztof Paliwoda tel. 601 437 730, mail:kp@pm.net.pl  . Rekrutacja kończy się 31 października 2014 r.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji

Trwa nabór do II Edycji Projektu - Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji - szczegółowe informacje tel. 601 437730

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się - czy wiesz dokąd zmierzasz?

11-13 października 2014r odbędzie się trening pokazowy dla osób, które chcą świadomie dokonywać zmian w życiu, określać cele, by wykorzystać posiadane kompetencje i umiejętności dla poprawy jakości swojego życia i uzyskania satysfakcji. Uczestnicy pokrywają tylko koszty pobytu i wyżywienia.Trening jest formą rekrutacji do projektu " Porozmawiaj ze sobą", który rozpoczyna się 01 grudnia 2014 r,

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się i porozmawiaj ze sobą

Trwa rekrutacja do Projektu z  zakresu zwiększania świadomości siebie i swoich zachowań dla podnoszenia efektywności własnego działania w sferze osobistej i zawodowej. Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY  załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail:  kp@pm.net.pl 

read more »

more information »

Kontakt

mapka

zobacz więcej »

Zarządzanie konfliktem (szkolenie-trening)

SZKOLENIE – TENING  „ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

I. Cel szkolenia – treningu. Z czego wynika potrzeba uczestnictwa?

Zrozumienie konfliktu jako zjawiska naturalnego i nieuniknionego w kontaktach międzyludzkich, określenie jego granic, przeanalizowanie faz, a także wskazanie ścieżek dojścia do kompromisu.

II. Uczestnicy szkolenia – treningu. Dla kogo jest niezbędny ?

Szkolenie - trening skierowany jest do osób popadających w częste konflikty z otoczeniem nie kończące się oczyszczeniem i osiągnięciem kompromisu, jak również do osób pełniących rolę przełożonego, arbitra i pomagających w rozwiązaniu konfliktów.

III. Rezultaty szkolenia – treningu. Czego możesz się nauczyć ?

   Po zakończeniu  szkoleń – treningów uczestnicy nabędą umiejętności:

  1. Umiejscowienia zjawisk konfliktu w przykładach zaczerpniętych z życia.
  2. Określenia reakcji na konflikt i wskazać ich prawidłowość.
  3. Zastosowania odpowiedniej strategii prowadzącej do rozwiązania konfliktu.
  4. Ujęcia konfliktu w schemat i wskazać wzajemne powiązania i zależności osób oraz ich celów, pragnień i obaw.

   Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  1. Certyfikat – po zakończeniu modułu rozszerzonego szkolenia - treningu oraz pomyślnym zaliczeniu egzaminu końcowego.
  2. Zaświadczenie – po zakończeniu modułu podstawowego szkolenia- treningu.

IV. Czas konieczny na szkolenie – trening. Ile czasu  musisz poświęcić ?

    Moduł podstawowy: 40 godz. dwa zjazdy dwudniowe po 20 godz. każdy.

1.    Konflikt – zjawisko naturalne.

2.    Rysowanie konfliktu.

3.    Konflikt niszczący.

4.    Konflikt budujący.

5.    Negocjacje – rozwiązywanie konfliktu.

 

    Moduł rozszerzony: 60 godz. trzy zjazdy dwudniowe po 20 godz. każdy.

1.    Konflikt – zjawisko naturalne.

2.    Rysowanie konfliktu.

3.    Konflikt niszczący.

4.    Konflikt budujący.

5.    Negocjacje – rozwiązywanie konfliktu.

6.    Techniki negocjacyjne.

7.    Gry negocjacyjne.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Personel Marketing I Sp. z o.o.